logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Chýnice Jesenice

Jeneč

Informace

Městský erb:

800px-Jeneč_CoA_CZ

Navštíveno: 19. 8. 2020

Historie: Jeneč (mužského rodu: ten Jeneč) je obec nacházející se asi 4 km na západ od hranic Prahy. První písemná zmínka o této vsi pochází z roku 1115, kdy vlastnil zdejší majetek klášter v Kladrubech. V roce 1253 získal jeden zdejší dvůr od krále Václava I. řád křižovníků s červenou hvězdou. Ve 13. století drželi také některé zdejší dvory malostranští měšťané. Ve 14. století se pak začíná objevovat zmínka o to, že se v této obci nacházeli dvě tvrze. První tvrz je poprvé zmíněna v roce 1316, kdy ji zakoupil měšťan Jindřich Planer od Kunráta zlatníka spolu s dvorem, který byl součástí zdejší tvrze. Syn Jindřicha Mikuláš, prodal tento dvůr s tvrzí v roce 1360 Oldřichu číšníku královskému. Další zpráva o zdejší tvrzi pochází až z roku 1384, kdy ji prodal Karel Turnovský z Prahy mistru Blažkovi z podměstí Pražského. Na počátku 15. století zakoupil tuto tvrz s poplužní dvorem Jakub Důřin. Jakubu ale byla tvrz během husitských válek zabavena a získal ji Petr Langast a Ondřej Ráz z Prahy. Tito muži však neplatili plat Důře manželce Ondráčka, písaře zemských desek, a tak jim byl majetek sebrán a přiřčen právě Důře. Důra jej však postoupila Markétě z Jenče. Dalšími majiteli této tvrze byly Jan, Habart a Mikuláš z Nedvídkova. V roce 1452 je zde zmiňován Jan Tvoch z Nedvídkova, který tuto tvrz s několika dvory prodali Janu z Křečova. Další majitelé této tvrze nejsou známi, a to až do roku 1567, kdy ji Šebestián Jáchym Plánský ze Žeberka prodal Volfovi z Vřesovic, který spojil celou vesnici v jedno panství, tím že zakoupil i druhou tvrz. Tato první tvrz pak postupně chátrala až beze zbytku zanikla. Druhá tvrz je pak prvně zmiňována v roce 1428, kdy ji držel majitel poplužního dvora Prokop z Rakovníka řečený Jidášek. Tento poplužní dvůr tento muž držel již od roku 1395. V roce 1444 jeho tvrz oblehl Aleš ze Šternberka, který ji dobyl, a Prokopa zajal. Prokop byl uvězněn na Křivoklátě, kde roku 1456 zemřel. Po Prokopu zdědil tuto tvrz Jan Jidášek, který ji roku 1462 prodal spolu s panstvím Janu z Kozojed. V průběhu 2. poloviny 15. se zde však majitelé velmi často střídali, a to až do roku 1527, kdy ji zakoupila Johanka ze Skuhrova. Po Johance zdědil tvrz její syn Oldřich z Pibru, kterého vystřídal Vilém Chlumčanský z Přestavlk. Vilém tvrz v roce 1553 prodal Volfovi z Vřesovic, který jak je zmíněno výše přikoupil následně i první tvrz a spojil ves v jedno panství. Po Volfově smrti zdědili zdejší panství jeho dcery Anna a Magdaléna, které jej v roce 1576 prodali Janu Vchynskému ze Vchynic, který tuto obec postoupil Gothardu Floriánovi Žďárskému ze Žďáru. Právě tento rod připojil tuto ves k panství Litovice a následně k panství Tachlovice, kam spadali až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století. Obě tvrze tak dodnes nevíme kde stáli, jelikož obě zanikli beze zbytku. Po zrušení patrimoniální správy se tato tehdy vesnice stala samostatnou obcí, kterou je do současnosti. Dle sčítání z roku 2021 zde žilo celkem 1293 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jene%C4%8D

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - dr. František Holec

Dojmy: Velká obec, nacházející se západně od Prahy, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_8301
IMG_8293
IMG_8307
IMG_8315
IMG_8283