logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Jílové u Prahy pomník obětem 1. světové války socha sv. Jana Nepomuckého

Jílové u Prahy - Radnice

Informace

Navštíveno: 23. 8. 2020

Historie: Jílové u Prahy disponovalo radnicí už v době, která spadá do období označovaném jako pozdní gotika. Radnice stála na místě domů č.p. 20 a č.p. 21. O renesanční radnici přišlo město (na dlouhou dobu) při požáru v roce 1636. V době vrcholně středověké Prahy členové starého, mocného a bohatého patricijského pražského rodu (na Starém Městě) Velflovicové drželi ve svých rukou významné městské úřady. V průběhu 14. století se rozdělili do několika rodových větví a kromě vlivných funkcí a nemovitostí v Praze získali do vlastnictví také četné venkovské statky v blízkém okolí Prahy. A byli to právě Velflovicové, kdo ve 14. století založili věžovou tvrz na náměstí v Jílovém u Prahy, aby zde nejspíše mohla fungovat rychta. Objekt v roce 1686 zakoupil (spolu s ostatními budovami bývalého Beníkovského panství) baron z Engelflussu. Vleklé spory nového vlastníka nemovitosti se zástupci města ukončil až odkup celého jeho majetku tehdejším primátorem města (pražským měšťanem) Ignácem Ferdinandem Schönpflugem (z Gamsenbergu). A byl to právě on, kdo věž daroval obci za účelem vybudování radnice. Nezastřešená věž v havarijním stavu byla urychleně opravena a v roce 1708 rozhodli jílovští radní o dostavbě horního patra, kde měla být zbudována radní síň. V roce 1712 usnesení podruhé zopakovali a v roce 1724 již byla radnice v novější barokní podobě dokončena. (Z tohoto roku také pochází radniční průčelí.) Dalších úprav se radnice dočkala v roce 1854, kdy byla k radniční věži přistavena vedlejší budova a v roce 1855 vězení. Po sametové revoluci, počátkem 90. let dvacátého století, došlo (za finanční pomoci státu z Programu regenerace městských památkových zón) k rozsáhlé rekonstrukci celého radničního komplexu. Poslední část této obnovy (budova vězení) radnice byla skončena v roce 1997.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Radnice_(J%C3%ADlov%C3%A9_u_Prahy)

Dojmy: Krásná stavba, která v sobě ukrývá gotický původ.

Mapa

Fotografie

×