logo prehis.cz Cestování okres Praha - západ Jílové u Prahy kostel Božího Těla pomník obětem 1. světové války

Jílové u Prahy - kostel sv. Vojtěcha

Informace

Navštíveno: 23. 8. 2020

Historie: Původně se na tomto místě nacházel malý dřevěný kostelík, který byl někdy v průběhu 1. poloviny 13. století nahrazen raně gotickým kostelem zasvěceným sv. Mikuláši. Již ve 13. století byla také vystavěna fara, kde byl první známý farář jistý Oldřich ze Sulzbachu. V průběhu 14. století prošel kostel gotickým rozšířením, kdy bylo přistavěno presbyterium s patrem nad ním. Na konci 14. století byla ke kostelu přistavěna kaple sv. Anny. Po vyplenění města husity se tento kostel stal kostelem kališnickým. V roce 1485 byl pro tento kostel vytvořen deskový gotický oltář, který se zachoval do současnosti. Dne 30. května 1567 město vyhořelo a poškozen požárem byl také kostel. Ten se však dočkal téměř okamžitě své obnovy. V roce 1623 přišli do Jílového františkáni, kteří měli za úkol zdejší rekatolizaci. Právě v tomto roce tak byl kostel zasvěcen sv. Vojtěchu. V průběhu 17. A 18. století byl tento kostel několikrát barokně opravován a upravován, čímž získal v podstatě současný vzhled. V průběhu 2. poloviny 20. století tento kostel pravděpodobně sešel, a tak prošel mezi lety 1990 – 1999 kompletní rekonstrukcí.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Vojt%C4%9Bcha_(J%C3%ADlov%C3%A9_u_Prahy)

Zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-sv-vojtecha-sv-mikulase

Zdroj: https://www.nockostelu.cz/kostel/3389/

Zdroj: https://www.jilove.cz/pamatkova-zona/d-1098/p1=2603

Dojmy: Krásný kostel, který je z části gotický a z části barokní.

Mapa

Fotografie

×