logo prehis.cz Cestování okres Most Janov Kaňkov

Jezeří

Informace

Navštíveno: 20. 7. 2018

Historie: Jezeří (německy Eisenberg) je název zaniklé vesnice. Vesnice byla součástí obce Albrechtice a nacházela se směrem od ní zhruba 1 km západně na úpatí Krušných hor v nadmořské výšce 290 metrů přímo v podhradí zámku Jezeří. A také se nachází přibližně 4 km jihovýchodně od Horního Jiřetína. Ves měla až do roku 1921 pouze německý název Eisenberg. Eisenberg je poprvé zmiňován v roce 1365, ovšem jedná se o zmínku týkající se hradu, stejně jako v dalších letech jsou zprávy o hradu, nikoliv o osadě, která se vytvořila v jeho podhradí až později. V roce 1623, kdy byl konfiskován majetek Jana Mikuláše Hochhausera z Hochhauzu za jeho účast na stavovském povstání, je v soupisu zabaveného jmění vedle hradu též statek Eisenberk s poplužním dvorem a vinicí. V polovině 18. století bylo při zámku bělidlo, cihelna a panské domky pro řemeslníky. V roce 1787 je zmíněná ves se 16 domy ve vlastnictví knížete Františka Josefa z Lobkovic. V majetku tohoto rodu zůstala až do zrušení poddanství v roce 1848 Poté se stala osadou obce Albrechtice. Dle záznamů zde žilo v roce 1850 celkem 262 obyvatel, což byl i největší počet zde žijících lidí. Ještě před 2 světovou válkou v roce 1930 zde žilo 195 obyvatel, ale po válce a odsunu německého obyvatelstva a dosídlení obyvatel z vnitrozemí a tak zde počet se změnil roku 1950 na 210. Až do roku 1960 byla součástí okresu Chomutov, po tomto datu až do svého zániku patřila do okresu Most. Již v polovině 50. let 20. století došlo u Jezeří vinou důlní činnosti k sesuvu půdy, takže skoro celá osada byla vysídlena. Zůstalo obydleno jen několik málo domů, ještě v roce 1961 je zde uváděno 18 obyvatel a v roce 1970 již jen 8 obyvatel. Také zbylé domy však byly na počátku 80. let 20. století srovnány se zemí kvůli rozšíření těžby uhlí.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeze%C5%99%C3%AD_(Horn%C3%AD_Ji%C5%99et%C3%ADn)

Dojmy: Sice zaniklá vesnice, ale pořád zde stojí jeden dům jako strážný hrad a to zdejší zámek.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_7310
IMG_7174
IMG_7210
IMG_7238
IMG_7323
IMG_7220
IMG_7295
IMG_7212
IMG_7218