logo prehis.cz Cestování okres Most Jezeří Čertova kaple hrad na Josefině skále

Jezeří - Červený kříž

Informace

Navštíveno: 20. 7. 2018

Historie: Tento dřevěný kříž zde nechala vztyčit roku 1868 manželka knížete Ferdinanda Josefa z Lobkowicz, jako vzpomínku na dvě mrtvé děti. K tomuto kříži se váže příběh, který si zde dovolím citovat:

“ Někdy kolem roku 1850 se vypravily dvě děti, sourozenci, chlapec a děvče, z Nové Vsi do Dřínova. V Nové Vsi byly na návštěvě u babičky a chtěly se vrátit zpět ke svým rodičům. Po několika kilometrech chůze se přihnala sněhová vánice. Děti sešly z cesty, dlouho bloudily lesem a po nějaké době, zmoženy únavou, se rozhodly přečkat bouři v závětří smrkových houštin. Na tomtéž místě pak byla po několika dnech nalezena jejich zmrzlá těla a později postaven kříž.“

Zdroj: http://rangiroa.sweb.cz/jezeri/cervkriz.html

Dojmy: Dřevěný kříž stojí na celkem odlehlém místě, dle mého názoru.

Mapa

Fotografie

×