logo prehis.cz Cestování okres Most Jezeří Červený kříž

Jezeří - Čertova kaple

Informace

Navštíveno: 20. 7. 2018

Historie: Tato zajímavá barokní stavba není žádná kaple, jak název i vzhled napovídá, ale jde o velkolepou hrobku rodu Lobkowiczů. Toto mauzoleum začal budovat Oldřich Felix z Lobkowicz v roce 1753 pro svého bratra Ferdinanda Viléma, který byl dle pověsti na tomto místě napaden kancem. Zraněním způsobeným kancem nakonec Ferdinand podlehl. Toto mauzoleum navrhl architekt Andreas Altomonte. Bohužel výstavbu mauzolea doprovázeli neustálé jak stavební, tak finanční komplikace. Když práce na stavbě vrcholili, tak při vyzdvihnutí klenby, klenba pokaždé v noci spadla. Díky tomu se začalo v okolí šeptat o tom že tato kaple je prokletá a ničí ji sám ďábel, který vjede dovnitř kaple jako obří černý jelen s mohutným parožím a zničí postavenou klenbu kaple. Během stavebních prací se nakonec stalo i jedno velké neštěstí a to že na Oldřicha Felixe spadl strom a způsobeným zraněním šlechtic nakonec podlehl. Tato událost dodala významu na tom že toto místo je prokleté a stavba byla následně opuštěna ve stavu v jakém se nacházela a ani kamenné sloupy nebyli odvezené a vše zůstalo na svém místě. Nikdo z rodu Lobkowiczů již toto mauzoleum nedokončil.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Hrab%C4%9Bc%C3%AD_kaple_(Jeze%C5%99%C3%AD)

Zdroj: http://www.jezeri.wz.cz/odkazy/okoli.htm

Dojmy: Zajímavé místo, které ale postupně boužel zarůstá náletovími dřevinami, které jej ničí.

Mapa

Fotografie

×