logo prehis.cz Cestování okres Most Jezeří NPR Jezerka zámecká vodárna

Jezeří - stará štola Jezeří

Informace

Navštíveno: 20. 7. 2018

Historie: Dle historického průzkumu zde probíhala těžba někdy od poloviny 14. století až do 16. století. V tomto středověkém důlním díle se těžili železné rudy, na což odkazuje i původní název bývalé přilehlé vsi, které ve staré němčině znělo Eisenberg, což v překladu znamenalo Železná hora. Tento název se pak v písemnostech poprvé objevuje v roce 1365 v souvislosti kdy Nevlas ze Rvenic přijal přídomek de Aysenberg. Asi 250 metrů od této štoly se vytěžená ruda hutnila ve vlčích jámách. Celá šachta byla ražena do délky 62,5 metrů, šířka štoly byla 80 – 100 cm, ale místy i jen 60 cm. Ve vzdálenosti 36 metrů od vstupu je štola rozšířena na šířku 3,5 metrů a nachází se zde dvě vodní jímky o hloubce 20 a 30 cm. V 19. století si sem lidé chodili pro zdejší železitou vodu, následně se na tuto štolu zapomnělo. Štola byla objevena až v 70. letech 20. století, v té době byli nalezeny také zdejší keramické střepy z lahví na minerálku z 19. století. Původně měla štola kamenný vstup, který je vedle současného vstupu. Současný vstup byl vytvořen z bezpečnostních důvodů. Samotná štola je zajištěna mříží a je veřejnosti nepřístupná z důvodu nebezpečí.

Zdroj: http://rangiroa.sweb.cz/jezeri/stola.html

Dojmy: Zajímavá štola, ve které je u vstupu vidět zbytky sázení ohněm, ale také ražením mlátkem.

Mapa

Fotografie

×