logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Bražec Březová

Brložec

Informace

Navštíveno: 4. 12. 2017

Historie: Tato obec byla dříve nazývaná Pürles. První písemné zmínky o této obci pochází ze dne 28. února 1358, kdy zde byl doložený první farář jménem Johann. V roce 1378 zakoupil ves Brložec Boreš z Rýzmburka a připojil ji k lénu bečovského hradu, v této době zde vznikla stará manská tvrz. Od 15. století se zde vystřídalo několik majitelů a v průběhu husitských válek byl pobořen zdejší kostel. Na konci 15. století se stala ves majetkem rodu Račínů z Račína, za kterých zde byla vybudována nová tvrz. V roce 1571 zde Nikolaus Račín zavedl luteránství, které se zde udrželo až do roku 1626, následně však byla zdejší obec v době pobělohorské zkonfiskována a prodána v roce 1623 Vilému z Vřesovic, který ji prodal v roce 1626 saskému knížeti Juliusu Jindřichu Lauenburskému, který spojil Brložec s Toužimským panstvím. V průběhu třicetileté války byl opět zdejší kostel pobořen, ale tentokrát Švédy. V 18. století byli Brložské statky vyčleněny pro bádenskou markraběnku princeznu Marii Alžbětu Eleonoru, ta nechala někdy po roce 1788 přestavět zdejší tvrz na pozdně barokní zámek. Za vlády císaře Josefa II. byl zdejší kostelní hřbitov přeložen k silnici směrem ke Štědré, kde byl v roce 1845 vysvěcen. V roce 1837 získal zdejší obec vévoda Beaufort-Spontini, který ji opět připojil k bečovskému panství a následně v roce 1850 se obec stala samostatnou obcí spadající do okresu Žlutice. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války, došlo k dosídlení obce, ale obec začala pomalu chřadnout. Na konci 70. let 20. století vyhořela zámecká budova, která po konci 2. světové války byla využívána k bytovým účelům a následně byla srovnána se zemí, jako mnoho dalších cenných staveb v této obci.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/brlozec-purles

Dojmy: Maličká vesnička, která i přes nepříznivou minulost, si zachovala svůj ráz.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_6907
IMG_6906
IMG_6915