logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy vary Branišov Brložec

Bražec

Informace

Navštíveno: 19. 5. 2018

Historie: Bražec (německy Bergles) je obec, nacházející se západně od Karlových varů. Jako první vznikla v této obci gotická tvrz, která vznikla někdy na počátku 13. století spolu s farním kostelem sv. Bartoloměje. Následně někdy v polovině 13. století zde vznikla také vesnice, která se nazývala Am Berg. První známí držitel této vesnice byl zeman Benda z Bražce, který je poprvé zmiňován v listině ze dne 3. března 1289 jako svědek. První přímá zmínka o zdejší tvrzi pochází z roku 1316, kdy ji držel zeman Hynek z Bražce, ten byl ale pohnán před zemský soud jako spolupachatel vraždy. První zmínka o zdejším farním kostele pak pochází z roku 1336 a jako první známí farář zde byl farář Stephen zmiňován v roce 1356. V roce 1410 držel zdejší tvrz spolu s vesnicí Jan Svinovec ze Svinavy, bohužel v průběhu 1. poloviny 15. století vesnice velmi trpěla, jelikož byla zpustošena dvěma křížovými výpravami, ale také husitským tažením. V té době byl zničen jak kostel, tak i tvrz. Tuto starou tvrz v té době nahradila nová tvrz, bohužel neznámé podoby a neznámého umístění. Roku 1431 vlastnil zdejší zboží Jindřich Svinovec, ale již na konci 15. století patřilo zdejší zboží k panství hradu Hartenštejnu a Jindřichu III. z Plavna, který udělil Bražci dne 17. března 1493 různé výsady a určil dědické právo.

Roku 1510 zakoupil zdejší ves Jiří Plick z Plickensteina a následně se zde uchytilo v roce 1555 protestantství, které zde bylo až do roku 1624 následně byl Bražec opět katolický. V roce 1568 zdědili tuto ves Zedwitzové, kteří ji prodali roku 1581 vdově po Collonovi z Felsu Anně Karolíně rozené Šlikové z Holíče. Ta připojila Bražec k panství Andělské Hory a také v této době postupně zanikla zdejší tvrz. Po konci Stavovského povstání v roce 1620 by zdejší majetek zabaven Linhartu Collonovi z Felsu a prodán Heřmanu Černínu z Chudenic, který připojil Andělskou horu k panství Kysibel (Stružné). Během třicetileté války vesnice velmi strádala a odmítala orat pole pro vrchnost, nic na tom nezměnilo ani vojsko vyslané roku 1640. Roku 1778 byl zbořen starý kostel sv. Bartoloměje na Kostelní Hůrce a na jeho místě vystavěn nový barokní kostel spolu se hřbitovem. V roce 1850 se vesnice Bražec osamostatnila dle zákonu o obcích ze dne 17. března 1849, a připojila se tak k okresu Bochov. V roce 1921 žilo v této vesnici 428 obyvatel. Roku 1921 zavinilo několik hrajících dětí požár, který zachvátil pět statků. V roce 1927 byla tato obce z Kadaně elektrifikována. Na konci 2. světové války přišlo do Bražce 350 uprchlíků i s koňmi ze Slezka, kteří prchali před frontou. Samotná rudá armáda dorazila do Bražce 11. května 1945. Následně přišel odsun německého obyvatelstva, po kterém zůstalo ve vsi jen 91 dosídlenců v roce 1951. V roce 1950 zde bylo založeno JZD, které ale neprosperovalo, a tak bylo již v roce 1953 zrušeno. V roce 1952 byli opuštěny poslední domy pod kostelní hůrkou a následně byla obec začleněna do vojenského prostoru Hradiště. Již v roce 1953 byli bořeny veškeré opuštěné domy, které byli nahrazeny novými dvojdomky a paneláky. V této obci k roku 2018 žilo již 221 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bražec_(okres_Karlovy_Vary)

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/brazec-bergles/

Dojmy: Malá vesnička, která by mohla mít krásné panorama, kdyby kostel a tvrz na Kostelní Hůrce přežili do současnosti.

Mapa

Památky a zajímavosti

IMG_1954