logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Bražec

Bražec - hrad Kostelní Horka

Informace

Navštíveno: 19. 5. 2018

Historie: Na tomto vrcholu byl v 1. polovině 13. století vystavěn menší ranně gotický hrad. V polovině 13. století pak vedle hradu vyrostl gotický farní kostel sv. Bartoloměje spolu se hřbitovem. Tento hrad se následně stal centrem kolonizace zdejšího okolí. První známí držitel tohoto hradu je zmíněn na listině ze dne 3. března 1289 jako zeman Beneda z Bražce. První písemná zmínka přímo o hradě pochází pak z roku 1316, kdy tento hrad držel zeman Hynek z Bražce, který byl pohnán před zemský soud jako komplic Ctibora a Ulricha z Chodové Plané, kteří měli zabít Ctibora z Volfštejna. Následně jsou v letech 1356 – 1369 uváděni jako držitelé zdejšího zboží a patroni kostela bratři Jaroslav, Jošt, Jarek, Ulrich, Ctibor, Habart a Jindřich z Bražce. Následně zde je uváděn v letech 1390 – 1399 Vícemil z Bražce, po něm je připomínán roku 1408 Albert Kojata a následně v roce 1410 držel hrad Jan Svinovec ze Svinavy, který zde seděl ještě v roce 1418. Bohužel v roce 1421 táhla přes Bražec druhá křížová výprava a v roce 1427 čtvrtá křížová výprava proti husitům. Tyto dvě křížové výpravy velmi oslabily postavení Bražce a nakonec přišel roku 1428 husitské vojsko Jakoubka z Vřesovic, které opakovaně dobývalo Kostelní Horku. Během tohoto obléhání byl zdejší kostel vypálen, ale také hrad nebyl ušetřen a byl dobyt a vypálen. Tento hrad již nebyl obnoven a byl nahrazen novou tvrzí, která byla postavena na dnes již neznámém místě. Zdi rozbořeného hradu pak posloužili jako stavební materiál na obnovu farního kostela. Část hradního prostoru pak bylo zničeno ve 2. polovině 19. století, kdy byl rozšířen zdejší hřbitov. V roce 1953 byla tato lokalita začleněna do vojenského prostoru Hradiště, díky čemuž byla plocha hradu narušována okopy. V letech 1986 – 1989 proběhl na tomto místě první sondážní archeologický průzkum pod vedení archeologa Mgr. Jiřího Klsáka z karlovarského muzea, kdy byla nalezen pískovec s plastickým zdobením, železné předměty, kostěné výrobky a fragmenty keramiky. Nakonec v letech 2015 – 2016 byl na této lokalitě proveden revizní archeologický průzkum karlovarského muzea pod vedením archeologa Bc. Jana Tajera, z důvodu vynětí vrchu Kostelní Horka z Vojenského újezdu Hradiště. V rámci tohoto průzkumu byl hrad zbaven náletové zeleně a provedena dokumentace a geodetické zaměření s konzervací nalezených konstrukcí.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/brazec-hrad-kostelni-horka

Dojmy: Zajímavý vrchol s dnes již téměř neznatelným hradem, tedy krom příkopu a zdiva.

Mapa

Fotografie

×