logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Brložec kostel sv. Archanděla Michaela

Brložec - dům eč. 3

Informace

Navštíveno: 4. 12. 2017

Historie: Tato roubená usedlost, ukazuje, jakou tvář měla tato obec v minulosti, je škoda, že z původní zástavby se zachovalo jen tak málo. Tato stavba byla postavena v 1. polovině 19. století v lidové architektuře. Zde si dovolím citovat popis této usedlosti:

„Areál je tvořen roubeným obytným stavením s krátkým úsekem bývalých zděných chlévů. Na tuto část navazuje novější, přestavěné hospodářské stavení upravované k rekreačním účelům, které tvoří s novým objektem stodoly. Vjezd do areálu vymezuje jeden hranolový pilíř mezi prkennou brankou a branou. Levou část dispozice tvoří podélně situovaná nová prkenná kolna.“

Zdroj: http://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=21785/4-773

Zdroj: http://pamatkovykatalog.cz/?element=15263934&sequence=1&mode=parametric&indexId=21785%2F4-773&action=element&presenter=ElementsResults

Dojmy: Krásné roubené stavení, nacházející se na okraji návsi.

Mapa

Fotografie

×