logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Brložec dům eč. 3 socha sv. Jana Nepomuckého

Brložec - kostel sv. Archanděla Michaela

Informace

Navštíveno: 4. 12. 2017

Historie: Původně zde byl postaven v 1. polovině 14. století barokní kostel, o kterém jsou první písemné zmínky ze dne 28. února 1358, kdy zde byl první farář jménem Johann. Po něm zde sloužil od roku 1364 farář Andreas pán z Brložce, který patřil k místní venkovské šlechtě. V průběhu husitských válek byl tento kostel pobořen a následně obnoven, a ještě v roce 1540 zde sloužil katolický farář jménem Frind, ale již v roce 1571 zavedl Nikolas Račín z Račína na tomto panství luteránství, které zde bylo až do roku 1626, mezi jednotlivými kazateli byla dokonce i jedna žena. V průběhu třicetileté války v 1. polovině 17. století byl kostel pobořen Švédskými vojsky a následně provizorně opraven. Po zdejší rekatolizaci zde na krátko nastoupil farář Johann von Au a následně po něm páter Hroznata Meinl, který zde založil nejstarší dochovanou křestní knihu. V letech 1651 – 1653 byla zde v kostele provedena raně barokní obnova a přestavba tohoto kostela a v roce 1653 byla přistavěna nová hranolová věž. V roce 1690 byl vyzdoben zdejší oltář malířem Michaelem Triebelem a v roce 1763 připadl zdejšímu kostelu veškerý majetek podle poslední vůle po faráři Franzi X. Haßmannovi z Mansfeldu, magistru filozofie a bakaláři teologie, který byl za tento skutek pochován pod oltářem.

V letech 1814 – 1815 proběhla klasicistní úprava tohoto kostela, během které bylo pořízeno i nové vnitřní vybavení tohoto kostela. Následně již v roce 1841 proběhla přestavba kostela, následné přestavby proběhly po požáru v roce 1863 a ve 30. letech 20. století. V průběhu 1. světové války byli zrekvírované dva zvony z kostela a následně v roce 1928 byli zde umístěny zvony nové. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal kostel být udržován a následně začal chátrat. Na počátku 21. století vznikla iniciativa za rekonstrukci kostela, která pomalu započala v roce 2006, ale pro nedostatek financí postupuje velmi pomalu.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/brlozec-kostel-sv-michaela-archandela

Dojmy: Jednoduchý vesnický kostelík, který je již poněkud sešlý.

Mapa

Fotografie

×