logo prehis.cz Cestování Okres Karlovy Vary Brložec kostel sv. Archanděla Michaela

Brložec - socha sv. Jana Nepomuckého

Informace

Navštíveno: 4. 12. 2017

Historie: Tato pískovcová socha byla vztyčena v 1. polovině 19. století neznámým autorem. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války začala socha chátrat. Chátrání se dostalo až toho stavu, že byla v letech 2011 – 2012 snesena, zrekonstruována a vztyčena na své místo.

Zdroj: http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/brlozec-socha-sv-jana-nepomuckeho

Dojmy: Pěkně zrekonstruovaná socha tohoto světce.

Mapa

Fotografie

×