logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Široké Třebčice dům čp. 63 dům eč. 1

Široké Třebčice - dům čp. 97

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Původně na tomto místě bylo vystavěno několik stavení, která byla vystavěna jako součást židovského ghetta v letech 1709 – 1722, kdy je nechal vystavět tehdejší majitel panství. V průběhu 19. století zdejší židovští obyvatelé odešli a tři domy byly sloučeny a tím vznikla současná stavba. Zbylé dva domy byly zbořeny. Touto přestavbou získal dům svůj současný vzhled, jako patrové zděné stavení kryté sedlovou střechou.

Zdroj: https://www.velikaves.cz/obec/zajimavosti-o-obci/kulturni-pamatky-a-zajimavosti-v-nasi-obci/siroke-trebcice/

Dojmy: Jednoduchá usedlost, která má v sobě zbytky původního židovského ghetta.

Mapa

Fotografie

dům čp. 97 v Širokých Třebčicích
×