logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Široké Třebčice dům čp. 97 kostel povýšení sv. Kříže

Široké Třebčice - dům eč. 1

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Tato usedlost byla postavena jako součást bloku židovského ghetta někdy v letech 1709 – 1722 na náklady tehdejšího majitele panství. V těchto místech se původně nacházel blok o 4 domech, z nichž se zachoval jen tento dům, který byl v prostředku bloku. Dům byl postaven jako barokní přízemní zděný dům, krytý sedlovou střechou a v této podobě se zachoval i do současnosti. Díky tomu je tento dům nejzachovalejší dům místního židovského ghetta.

Zdroj: https://www.velikaves.cz/obec/zajimavosti-o-obci/kulturni-pamatky-a-zajimavosti-v-nasi-obci/siroke-trebcice/

Dojmy: Jednoduché stavení, které má do současnosti zachovaný původní půdorys a pravděpodobně i podobu.

Mapa

Fotografie

dům eč. 1 v Širokých Třebčicích
×