logo prehis.cz Cestování okres Chomutov Široké Třebčice dům čp. 61 dům čp. 97

Široké Třebčice - dům čp. 63

Informace

Navštíveno: 13. 9. 2021

Historie: Původně na tomto místě bylo vystavěno 7 domů židovského ghetta, které byla vystavěny v letech 1709 – 1722 na náklady tehdejšího majitele panství. V průběhu 19. století se tyto domky postupně vysídlili a získala je křesťanská rodina, která tyto domy propojila a navýšila o jedno patro. Tím získal dům svou současnou podobu, kdy dodnes tento dům drží původní půdorys původních židovských domků.

Zdroj: https://www.velikaves.cz/obec/zajimavosti-o-obci/kulturni-pamatky-a-zajimavosti-v-nasi-obci/siroke-trebcice/

Dojmy: Jednoduché stavení, které má v sobě pozůstatek místního židovského ghetta.

Mapa

Fotografie

dům čp. 63 v Širokých Třebčicích
×