logo prehis.cz Cestování okres Cheb Velká Hleďsebe Velký Luh

Velká Šitboř

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: Velká Šitboř, známá také jako Gross Schüttüber v němčině, je malebná vesnička, která se nachází pouhých 1,5 km na západ od Milíkova. Její historie sahá až do roku 1299, kdy byla poprvé písemně zmíněna. Vesnice vznikla během vrcholného středověku, pravděpodobně v průběhu 13. století, ačkoli se předpokládá, že její první osídlení bylo ještě starší a slovanského původu.

Historické informace o Velké Šitboři jsou bohužel omezené, ale je známo, že byla po celou dobu své existence úzce spojena s Chebem. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se stala součástí obce Jesení, kde zůstala až do roku 1880. V tomto roce se Velká Šitboř stala samostatnou obcí.

Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva byla vesnice vysídlena. Několik usedlostí zaniklo, ale nejhodnotnější stavby zůstaly zachovány. Díky tomu, že ve vesnici nevznikly žádné rušivé novostavby, představuje Velká Šitboř významný celek lidové architektury Chebska.

Svou samostatnost si tato vesnice udržela až do roku 1961, kdy se stala součástí obce Okrouhlá. Poté následovala v roce 1971 obec Milíkov a v roce 1976 obec Dolní Žandov. Nakonec se v roce 1990 stala součástí obce Milíkov, kam spadá dodnes. Podle sčítání lidu z roku 2011 zde žije celkem 12 obyvatel. Velká Šitboř je tedy skutečně malá, ale její historie a zachovalá architektura ji činí fascinujícím místem.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_%C5%A0itbo%C5%99

Dojmy: Maličká vesnička, kde je mnoho zajímavostí z lidové architektury.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 4 ve Velké Šitboři
dům čp. 6 ve Velké Šitboři
dům čp. 7 ve Velké Šitboři
dům čp. 12 ve Velké Šitboři
dům čp. 15 ve Velké Šitboři
kaplička ve Velké Šitboři
krucifix ve Velké Šitboři