logo prehis.cz Cestování okres Cheb Valy Velká Šitboř

Velká Hleďsebe

Informace

Městský erb:

Velka_Hledsebe_CoA

Navštíveno: 24. 2. 2020

Historie: Obec Velká Hleďsebe, známá také jako Sychdychffir (v němčině Siehdichfür), se rozkládá zhruba 2 km západně od Mariánských Lázní. Přesné datum založení této vesnice je neznámé, ale je známo, že vznikla na křižovatce důležitých zemských stezek a byla součástí Tachovského panství.

Jméno vesnice vzniklo podle toho, že zdejší kraj byl velmi nebezpečný a plný loupežníků. Název vsi vznikl z úsloví "Hleď sebe!" nebo německy "Sieh dich für!", což cestujícím naznačuje, aby byli na pozoru.

Většina starších pramenů o této vesnici se nedochovala kvůli požáru Tachovského hradu, takže první písemná zmínka o této vesnici pochází až z roku 1587, kdy byla vesnice v majetku Tachovského hradu. V roce 1605 je v Tachovském urbáři uveden jako lenní pán této vesnice Hans Bartl Širtyngar, kterému byla tato ves v roce 1606 prodána císařem Rudolfem II.

Po bitvě na Bílé hoře byl však Hansův majetek zkonfiskován kvůli jeho účasti na stavovském povstání a v roce 1627 byl prodán bratrům Johannu Reinhardtu a Wilhelmovi Metternichům. Metternichové pak připojili tuto ves ke Kynžvartskému panství, kam patřila až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století.

Poté se ves stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do roku 1976, kdy se stala součástí města Mariánské Lázně kvůli úbytku obyvatel během odsunu německého obyvatelstva. Byla součástí Mariánských Lázní až do roku 1990, kdy se opět stala samostatnou obcí. Podle sčítání lidu z roku 2020 zde žije celkem 2350 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%A1_Hle%C4%8Fsebe

Zdroj: https://www.velkahledsebe.cz/nase-obec/historie/

Dojmy: Poměrně velká obec, kde je pár zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

kostel sv. Anny ve Velké Hleďseby
pomník obětem 1. světové války ve Velké Hleďseby
pomník obětem válek a násilí ve Velké Hleďseby
socha sv. Jana Nepomuckého  ve Velké Hleďseby