logo prehis.cz Cestování okres Cheb Velká Šitboř dům čp. 4 dům čp. 7

Velká Šitboř - dům čp. 6

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: Tato krásná vesnická zemědělská usedlost byla vystavěna někdy na přelomu 18. a 19. století a následně v průběhu 2. poloviny 19. století se dočkala přestavby hospodářských staveb, které získali tak svůj současný vzhled. Celý areál se pak skládá z obytného stavení, chléva, kůlny a stodoly. Zatím co většina budov je v současnosti zděná, tak nejzajímavější stavbou je právě obytná stavba. Jedná se o přízemní pravděpodobně zděnou stavbu z lomového kamene, na které navazuje roubený věnec, na kterém stojí nádherný a velmi bohatě zdobený hrázděný štít s nikou na sošku. Celá stavba je pak krytá sedlovou střechou.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-19299433

Dojmy: Nádherný areál vystavěný v lidovém slohu.

Mapa

Fotografie

dům čp. 6 ve Velké Šitboři
dům čp. 6 ve Velké Šitboři
dům čp. 6 ve Velké Šitboři
dům čp. 6 ve Velké Šitboři
dům čp. 6 ve Velké Šitboři
dům čp. 6 ve Velké Šitboři
×