logo prehis.cz Cestování okres Cheb Velká Šitboř Kaplička

Velká Šitboř - Krucifix

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: Tento zajímavý litinový kříž byl vystavěn na dnes již zaniklém rozcestí nejpozději v 1. polovině 19. století, jelikož je již zachycen na mapě katastru z let 1824 – 1843, ale může být i starší. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války přestal být udržován a postupně chátral. V době mé návštěvy se tento kříž tak nacházel ve velmi sešlém stavu.

Dojmy: Zajímavý kříž, o kterém jsem bohužel nenašel téměř žádné informace.

Mapa

Fotografie

Krucifix ve Velké Šitboři
Krucifix ve Velké Šitboři
×