logo prehis.cz Cestování okres Cheb Velká Šitboř dům čp. 6 dům čp. 12

Velká Šitboř - dům čp. 7

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: V malebné vesnici Velká Šitboř se nachází zemědělská usedlost, která je skvělým příkladem chebského lidového stylu. Tato usedlost byla postavena kolem roku 1800 a dodnes si zachovala svůj původní vzhled, který odráží historii a tradice regionu.

Centrem usedlosti je obytná budova, jednopatrová stavba z lomového kamene. Na tomto kamenném základu je umístěn roubený věnec, který nese bohatě zdobený hrázděný štít a sedlovou střechu. Tato kombinace materiálů a technik vytváří jedinečný a okouzlující vzhled.

V pravém úhlu k obytné budově se nachází roubené přízemní chlévy s hrázděnými štíty. Tyto budovy jsou důležitou součástí usedlosti a ukazují, jak byl prostor efektivně využit.

Usedlost je dále doplněna o další budovy - kolna, stodolu a bránu. Tyto struktury dodávají celému areálu pocit komplexnosti a autenticity. Každá budova má svůj vlastní účel a společně tvoří harmonický celek, který odráží život na venkově v minulých stoletích.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-2325732

Dojmy: Bohužel jsem o této vesnické usedlosti nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

dům čp. 7 ve Velké Šitboři
dům čp. 7 ve Velké Šitboři
dům čp. 7 ve Velké Šitboři
×