logo prehis.cz Cestování okres Cheb Těšov Trstěnice

Trojmezí

Informace

Navštíveno: 17. 3. 2020

Historie: Trojmezí, známé také jako Gottmannsgrün do roku 1947, je malebná vesnice, která se nachází zhruba 2 km západně od obce Hranice. Historie Trojmezí sahá až do roku 1356, kdy byla vesnice v majetku rodu Neubergů, než ji prodali rodu Zedtwitzů.

V 16. a 17. století byla oblast bohatá na železnou rudu, což vedlo k rozvoji těžebního průmyslu. Dodnes jsou patrné stopy po těžební činnosti. Kromě těžby rudy se v okolí potoka Rokytnice rozvíjely také mlýny a později barevna.

Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Trojmezí stalo samostatnou obcí. Vesnice byla v té době rozptýlena na větším území, což způsobovalo problémy s docházkou dětí do školy. Přesto byla v roce 1903 postavena moderní škola.

Po 2. světové válce a odsunu německého obyvatelstva bylo Trojmezí téměř vylidněno. Většina Čechů, kteří zde zůstali, musela odejít v roce 1951, kdy bylo zřízeno hraniční pásmo a jejich domy byly strženy. V roce 1961 přišla vesnice o samostatnost a stala se součástí města Hranice.

V průběhu druhé poloviny 20. století byla v Trojmezí postavena budova Pohraniční stráže. Budova byla jen sporadicky využívána a dlouhá léta chátrala. V květnu 2008 byla však prodána místním podnikatelům, kteří z ní plánují vytvořit ženskou věznici.

Podle sčítání lidu z roku 2011 zde žije celkem 26 obyvatel. Tato vesnice, ač malá, má bohatou historii a příběh, který stojí za to vyprávět.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Trojmez%C3%AD_(Hranice)

Dojmy: Malá vesnice, západně od Hranice, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

pomník obětem 1. světové války v Trojmezí
pomník obětem Prusko-Rakouské války v Trojmezí
smírčí kříž 0022 v Trojmezí
Stará rota v Trojmezí
zaniklá osada Kaiserhammer u Trojmezí