logo prehis.cz Cestování okres Cheb Trojmezí smírčí kříž 0022 zaniklá osada Kaiserhammer

Trojmezí - Stará rota

Informace

Navštíveno: 17. 3. 2020

Historie: Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války zde byl zřízen pohraniční prostor. Právě na tomto místě byla vystavěna budova tzv. Staré roty, která sloužila 1. rotě pohraniční stráže. K tomuto došlo v 50. letech 20. století. Právě v tomto úseku začínala železná opona, která byla typická ostnatými dráty, mnoha mrtvími civilisty, kteří chtěli uniknout, a vojenskými hlídkami, které měli zabránit odchodu zdejších obyvatel na západ. Budova Staré roty byla stržena v roce 1985 a samotná železná opona pak padla v roce 1989 a její zbytky jsou zde v krajině stále částečně viditelné. Zajímavým paradoxem je také to, že nedaleko tohoto místa dne 18. dubna 1945 poprvé překročila americká armáda pod velením generálmajora Clifta Andruse, která započala osvobozování tehdejšího Československa.

Zdroj: Naučné tabule

Dojmy: Místo, kde je vidět místo, kde stály původní budovy, ale také jsou vidět zbytky úprav původní krajiny pro železnou oponu.

Mapa

Fotografie

Stará rota v Trojmezí
Stará rota v Trojmezí
Stará rota v Trojmezí
Stará rota v Trojmezí
Stará rota v Trojmezí
×