logo prehis.cz Cestování okres Cheb Trojmezí pomník obětem Prusko-Rakouské války Stará rota

Trojmezí - smírčí kříž 0022

Informace

Navštíveno: 17. 3. 2020

Historie: Tento smírčí kříž byl vztyčen pro mě neznámo kdy, kým a proč. Jisté je že se k tomuto kříži váže vyprávění, že byl vztyčen na místě, kde zemřel v souboji důstojník. Jaký to důstojník byl, či proč souboj proběhl se již nedovídáme. Tuto pověst ale částečně potvrzuje zápis Albertiho z roku 1897, který zmiňuje, že když se zdejší obyvatelé pokusili tento kříž narovnat, tak pod ním byly nalezeny jezdecké ostruhy. Každopádně tento kříž má na výšku 108 cm, šířku 75 cm a tloušťku 23 cm.

Zdroj: http://smircikrize.euweb.cz/CR/Cheb/Trojmezi.html

Dojmy: Zajímavý smírčí kříž, který je nejzápadněji umístěným smírčím křížem v Čechách.

Mapa

Fotografie

smírčí kříž 0022 v Trojmezí
smírčí kříž 0022 v Trojmezí
smírčí kříž 0022 v Trojmezí
×