logo prehis.cz Cestování okres Cheb Trojmezí pomník obětem 1. světové války smírčí kříž 0022

Trojmezí - pomník obětem Prusko-Rakouské války

Informace

Navštíveno: 17. 3. 2020

Historie: V malebné vesnici Trojmezí, kde se střetávají hranice tří zemí, stojí pomník s hlubokým příběhem. Jeho existence je věnována dvěma mužům - Johannu Ritterovi a Johannu Fuchsovi, kteří padli v roce 1866 během Prusko-Rakouské války.

Tento pomník byl vztyčen v druhé polovině 19. století, ale jeho autor zůstává neznámý. Sloužil jako stálá připomínka obětí války a jako symbol úcty k těm, kteří položili své životy za svou zemi.

Nicméně, po odsunu německého obyvatelstva na konci druhé světové války, tento pomník pravděpodobně přestal být udržován. Bez péče a údržby pomník postupně chátral.

Ale jako fénix vstávající z popela, tento pomník byl obnoven buď v 90. letech 20. století nebo v prvním desetiletí 21. století. Dnes stojí jako symbol odvahy, oběti a obnovy, připomínající nám historii, kterou bychom nikdy neměli zapomenout.

Dojmy: Jednoduchý a zajímavý pomník, kterých se bohužel již moc nedochovalo.

Mapa

Fotografie

pomník obětem Prusko-Rakouské války v Trojmezí
pomník obětem Prusko-Rakouské války v Trojmezí
pomník obětem Prusko-Rakouské války v Trojmezí
pomník obětem Prusko-Rakouské války v Trojmezí
×