logo prehis.cz Cestování okres Cheb Teplá Trojmezí

Těšov

Informace

Navštíveno: 13. 3. 2019

Historie: Těšov, známý také pod německým názvem Teschau, je malebná vesnička, která se nachází zhruba 1,5 km západně od Milíkova. V historických dobách byla tato vesnice součástí majetku pánů z Hlavna, známých také jako von Globen. Avšak během třicetileté války jim byla vesnice zabavena.

V roce 1765 se Těšov objevuje jako součást majetku Milíkov, s nímž sdílel svůj osud. Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Těšov stal součástí obce Milíkov, kde zůstal až do roku 1880. V tomto roce se Těšov stal samostatnou obcí.

Tato vesnice si udržela svou samostatnost až do roku 1950, kdy se stala součástí obce Malá Šitboř. V roce 1961 se stala součástí obce Milíkov. Avšak tato afiliace nebyla dlouhodobá, protože již v roce 1976 se Těšov stal součástí obce Dolní Žandov. V roce 1990 se opět stal součástí obce Milíkov, kde zůstal až do současnosti.

Podle sčítání lidu z roku 2011 zde žije celkem 9 obyvatel. Těšov je tedy skutečně malá vesnice, ale její historie a vývoj jsou fascinující. Každý krok na její cestě formoval to, čím je dnes - klidnou a malebnou vesnicí, která je součástí obce Milíkov.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9B%C5%A1ov_(Mil%C3%ADkov)

Zdroj: https://www.hamelika.cz/?cz_panstvi-kynzvart-a-milikov-(1847),439

Dojmy: Maličká vesnička, kde se nachází pár zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 25 v Těšově
dům eč. 15 v Těšově
PP Těšovské pastviny v Těšově