logo prehis.cz Cestování okres Cheb Trstěnice Tršnice

Tři Sekery

Informace

Městský erb:

Tri_Sekery_CoA_CZ

Navštíveno: 10. 3. 2016

Historie: Tři Sekery, známé také jako Dreihacken v němčině, je malebná obec, která se nachází zhruba 7 km západně od Mariánských Lázní. Její historie je stejně fascinující jako její poloha.

Původně byla tato oblast součástí obranného systému českého státu, který byl v rukou Chodů. Ale v té době zde ještě nebyly žádné vesnice. První vesnice zde vznikly až v 15. století, kdy byla objevena rudná ložiska.

První písemná zmínka o Třech Sekerách pochází z roku 1555, ale jiný zdroj uvádí, že se o nich píše již v roce 1529. V historických pramenech v tachovském archívu je zmíněno nové sídlo v Tachovském lese s názvem „Drey Hockkhenn“.

V roce 1538 se zde začala těžit měděná ruda a Kašpar Pluh získal první hornickou svobodu. Až do roku 1606 byl majitelem obce i veškeré hornické těžby panovník, který vše pronajímal.

V roce 1606 prodal císař Rudolf II. Tři Sekery a okolní osady šlechtici Janu Bartoloměji Širntyngarovi a rozsáhlá hornická privilegia třem norimberským těžařům. Horní díla byla podřízena hornímu úřadu v Horním Slavkově, dohled měl hormistr v Dolním Kramolíně.

Jan Bartoloměj Širntyngar o panství přišel konfiskací za jeho účast na stavovském povstání. Konfiskát byl roku 1623 prodán Johannu Albrechtu Heimhausenovi, který musel v roce 1627 nedobrovolně část svého panství prodat Metternichům, kteří krátce předtím koupili panství Kynžvartské.

Tím se území Tří Seker rozdělilo na dvě části. Tou větší byly Kynžvartské Tři Sekery (k. ú. Tři Sekery u Kynžvartu), menší byly Tachovské Tři Sekery (k. ú. Tři Sekery u Tachova).

Majitel tachovského panství Johann Hausmann, kterému Tachovské Tři Sekery patřily, se rozhodl rozšířit těžby rud na území jeho panství, která později zajistila významný rozvoj Tachovských Tří Seker.

Vznikly dvě samostatné obce, ve kterých uvádí Schaller v roce 1788 v Kynžvartských Třech Sekerách 68 domů a v Tachovských Třech Sekerách 62 domů. Topograf Sommer uvádí v roce 1838 u Tachovských Tří Seker 84 domů a 677 obyvatel, u Kynžvartských Tří Seker 70 domů a 589 obyvatel.

Stav dvou samostatných obcí, Tachovských a Kynžvartských Tří Seker, s vlastními starosty a samostatným číslováním domů skončil v roce 1939 spojením v jednu obec po připojení Sudet k nacistickému Německu. Tím skončila jedna kapitola v historii Tří Seker, ale začala další.

Pokračování příběhu Tří Seker nás zavede do 18. století, kdy obec procházela těžkými časy. V letech 1739 – 1740 zde vládl hladomor způsobený nepříznivým počasím. Situaci ještě zhoršila přítomnost francouzské armády, která se zde ubytovala 19. září 1742.

Hornictví, které bylo hlavním zdrojem obživy obyvatel, zaniklo v roce 1846. Lidé tak museli hledat nové způsoby obživy, což vedlo k rozvoji různých řemesel, jako bylo tkalcovství, soukenictví a výroba dřevěných perel a perleťových knoflíků.

Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Tři Sekery staly samostatnou obcí. V této době zde žilo celkem 1287 obyvatel. V roce 1901 byla v obci postavena továrna na výrobu perleťových knoflíků, ve které pracovalo až 100 dělníků. Bohužel, výroba byla v roce 1907 zastavena kvůli ztrátovosti a později část továrny vyhořela.

Roku 1926 byla ve Třech Sekerách založena česká menšinová škola, ve které probíhala výuka v jedné třídě německé školy. Ještě v roce 1930 zde žilo 1 164 obyvatel, ale následně přišla 2. světová válka.

Dne 6. května 1945 přijela do Tří Seker americká armáda, která obec bez boje osvobodila. V červnu 1945 přišli do obce příslušníci československé Finanční stráže a dne 26. listopadu první osídlenci, reemigranti z oblasti Střelína (převážně z Husince a Poděbrad) ve Slezsku.

Řada obyvatel Tří Seker byla po válce souzena za spolupráci s nacistickým režimem. Odsun německého obyvatelstva probíhal po etapách od ledna 1946 až do konce roku 1946. Obec se podařilo částečně dosídlit, především reemigranty. Přesto však zůstalo mnoho neobydlených stavení, která chátrala a mnohá z nich byla postupem času zbourána.

Tento odsun měl za následek to, že v roce 1950 zde žilo pouze 434 dosídlených obyvatel, jejichž počet již nikdy výrazně do 21. století nestoupl. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 967 obyvatel. Tři Sekery tak zůstaly malou, ale hrdou obcí s bohatou historií a kulturou.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99i_Sekery

Zdroj: https://www.trisekery.cz/historie-obce/d-9640

Dojmy: Menší obec, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

boží muka ve Třech Sekerách
dům čp. 9 ve Třech Sekerách
dům čp. 55 ve Třech Sekerách
dům eč. 39 ve Třech Sekerách
dům eč. 64 ve Třech Sekerách
fara ve Třech Sekerách
kamenná lavice ve Třech Sekerách
kostel Čtrnácti svatých Pomocníků ve Třech Sekerách
krucifix ve Třech Sekerách
krucifix ve Třech Sekerách
minimuzeum Bouda ve Třech Sekerách
pomník obětem totalit ve Třech Sekerách
radnice ve Třech Sekerách
socha Archanděla Michaela ve Třech Sekerách
socha sv. Jana Nepomuckého ve Třech Sekerách
továrna Engl ve Třech Sekerách