logo prehis.cz Cestování okres Cheb Tři Sekery dům čp. 9

Tři Sekery - boží muka

Informace

Navštíveno: 24. 2. 2020

Historie: V malebné obci Tři Sekery, která je známá svými historickými památkami, se nachází jedna zvláštní - barokní boží muka. Tato díla byla vytvořena v roce 1741, jak dokládá letopočet na podstavci, avšak autor zůstává neznámý. Muka byla původně vztyčena na polích mezi Třemi Sekerami a Drmoulem.

Po odsunu německého obyvatelstva na konci druhé světové války však tato památka přestala být udržována a postupně chátrala. Dokonce byla i úmyslně ničena, což vedlo k tomu, že se do dnešních dnů zachovaly pouze fragmenty těchto božích muk.

Nicméně, obec Tři Sekery se rozhodla, že tuto historickou památku obnoví. Tak byla boží muka rekonstruována ze zachovaných fragmentů a chybějící části byly vytvořeny podle dochovaných historických fotografií. V roce 2007 se tato boží muka dočkala své obnovy a byla znovu vztyčena, tentokrát na svém současném místě. Tato obnova představuje významný krok k zachování kulturního dědictví obce Tři Sekery.

Zdroj: https://www.trisekery.cz/bozi-muka/d-17521

Dojmy: Vysoká boží muka, která v době mé návštěvy stáli u návesního rybníka.

Mapa

Fotografie

boží muka ve Třech Sekerách
boží muka ve Třech Sekerách
boží muka ve Třech Sekerách
×