logo prehis.cz Cestování okres Cheb Tři Sekery dům eč. 64 Kamenná lavice

Tři Sekery - fara

Informace

Navštíveno: 24. 2. 2020

Historie: Zdejší barokní fara byla vystavěna již v roce 1787 jako přízemní budova fary. Ta si svůj původní vzhled zachovala až do poloviny 19. století, kdy prošla přestavbou, během které bylo přistavěno patro. Díky tomu budova fary získala svůj současný vzhled. Bohužel v průběhu 2. poloviny 20. století získaly tuto budovu fary státní statky, během jejichž vlastnictví budova postupně chátrala. Nakonec získalo v roce 2007 získala budovu fary obec, která započala na ní spolu s kostelem provádět postupnou obnovu.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_%C4%8Ctrn%C3%A1cti_svat%C3%BDch_pomocn%C3%ADk%C5%AF_(T%C5%99i_Sekery)

Dojmy: Jednoduchá budova fary, která dotváří vzhled okolí zdejšího kostela.

Mapa

Fotografie

fara ve Třech Sekerách
fara ve Třech Sekerách
×