logo prehis.cz Cestování okres Cheb Tři Sekery Třebeň

Tršnice

Informace

Navštíveno: 27. 3. 2019

Historie: Tršnice, známé také jako Tirschnitz v němčině, je malebná vesnice, která se nachází přibližně 4 kilometry severně od historického města Cheb. Vesnice má bohatou historii, která sahá až do doby kolonizace, kdy byla založena klášterem ve Waldsassenu. První písemná zmínka o Tršnicích pochází z roku 1355, kdy vesnici od kláštera odkoupil Albrecht Notthafft z Thiersteinu. Některé zdroje však uvádějí první písemnou zmínku až z roku 1394.

Od roku 1850 byly Tršnice součástí obce Třebeň, ale v roce 1910 se staly samostatnou obcí spolu s vesnicemi Doubí, Jindřichov a Dlouhé Mosty. V té době měla obec 633 obyvatel. V roce 1976 se Tršnice staly částí Chebu.

Tršnice jsou důležitým železničním uzlem. V roce 1870 zde bylo postaveno nádraží na trati Karlovy Vary – Cheb a v roce 1900 se stalo nádraží také součástí tratě 146, která začala být budována v roce 1898. Nádraží v Tršnicích je velmi rozsáhlé a zasahuje až na území sousední vesnice Doubí.

Podle sčítání lidu z roku 2011 zde žije celkem 125 obyvatel, což svědčí o poklidném a klidném životě v této vesnici. Tršnice tedy nabízí jak historický půvab, tak moderní dopravní spojení, což je činí ideálním místem pro ty, kteří hledají klidné bydlení s dobrou dostupností.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tr%C5%A1nice

Dojmy: Maličká vesnička, u které se nachází pravěké sídliště.

Mapa

Památky a zajímavosti

roviné neopevněné sídliště v Tršnici