logo prehis.cz Cestování okres Cheb Tršnice Tuřany

Třebeň

Informace

Městský erb:

Třebeň_coA

Navštíveno: 27. 11. 2019

Historie: Třebeň, známá také jako Trebendorf v němčině, je malebná obec nacházející se přibližně 6 km severně od Chebu. Její historie sahá až do roku 1208, kdy byla poprvé zmíněna v majetkových záznamech Bedřicha z Waldthurmu. Tento rok také označuje dobu, kdy Bedřich vyměnil Třebeň za jiné statky s cisterciáckým klášterem ve Waldsassenu.

V průběhu let se Třebeň stala domovem pro mnoho různých držitelů. Většina vesnice patřila klášteru ve Waldsassenu, zatímco čtyři poddanské dvory drželi Rohrerové. Tyto dvory byly prodány klášteru v roce 1339. Během druhé poloviny 14. století byla ves několikrát zastavena jiným držitelům, ale klášter ji vždy získal zpět. To bylo potvrzeno listem císaře Zikmunda z roku 1434.

V období 15. až 17. století byla Třebeň v držení několika chebských měšťanských rodin. Později město Cheb koupilo část obce, ale větší část nadále držel klášter ve Waldsassenu. Třebeň zůstala ve vlastnictví kláštera až do 19. století.

Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Třebeň stala samostatnou obcí. Po roce 1945, kdy došlo k odsunu německého obyvatelstva, byla obec jen částečně dosídlena českými obyvateli. Historické jádro vesnice bylo v průběhu let poznamenáno nevhodnými zásahy, které vedly ke zboření některých usedlostí, zániku hospodářských dvorů a větší části drobnější zástavby v okrajových částech.

V roce 1979 se Třebeň stala součástí obce Františkovy Lázně, kam spadala až do roku 1990. Poté se opět stala samostatnou obcí. Podle sčítání lidu z roku 2020 zde žije celkem 399 obyvatel. Třebeň je tedy obec s bohatou historií a unikátní kulturou, která se vyvíjela po staletí.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99ebe%C5%88

Dojmy: Poměrně velká obec, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 9 v Třebeni
dům čp. 19 v Třebeni
fara v Třebeni
hřbitov v Třebeni
kostel sv. Vavřince v Třebeni
krucifix v Třebeni
pomník obětem 1. světové války v Třebeni
pomník umučeným zajatcům v 2. světové válce v Třebeni
sloup se sochou Panny Marie v Třebeni