logo prehis.cz Cestování okres Cheb Třebeň hřbitov krucifix

Třebeň - kostel sv. Vavřince

Informace

Navštíveno: 27. 11. 2019

Historie: Historie gotického kostela sv. Vavřince v Třebeni je fascinující. Přesný rok jeho výstavby není znám, ale literatura uvádí, že mohl být postaven někdy mezi 13. stoletím a rokem 1462, kdy byla vesnice zničena českým vojskem a byl postaven nový kostel.

Ve věži kostela se dochovaly původní části, které pocházejí minimálně ze 14. století, včetně křížové klenby. Jádro kostela může být dokonce ještě starší, možná románské. Kostel prošel pozdně gotickou přestavbou v letech 1444 a 1495, pravděpodobně ve dvou etapách. Existují důkazy, že kostel mohl sloužit jako obranná stavba a úkryt pro obyvatele vesnice. Topograf Sommer se domníval, že trámky v oknech prvního a druhého patra věže sloužily jako opěra pro ruční palné zbraně.

V letech 1758–1782 prošel kostel významnou přestavbou v barokním stylu, kdy loď a věž získaly svou současnou podobu. V této době také získal kostel své současné barokní zařízení. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva však kostel přestal být udržován a postupně chátral.

Farnost zde zanikla v roce 2005 sloučením s farností Františkovy Lázně a kostel je nyní veden jako filiální pod františkolázeňskou farností. V 90. letech 20. století byly opraveny vnější fasády, ale interiér trpěl vlhkostí a došlo k poškození vnitřního barokního zařízení. Na jaře roku 2007 poškodil stavbu orkán Kyrill.

Obec Třebeň, která se stala majitelem kostela, zahájila v roce 2012 rozsáhlé opravy. Nejprve byly opraveny poškozené části krovů a provedena výměna střešní krytiny, kterou zatékalo do podkroví. Při opravách podkroví byly nalezeny zbytky barokních sedlových vikýřů. Dochované části vikýřů byly opraveny a chybějící nahrazeny nově vyrobenými kopiemi.

V kostele se dochovala řada zajímavých artefaktů. Mezi ně patří gotická socha Madony s Ježíškem stojící na měsíci, která byla přesunuta do městského muzea v Chebu, ale také náhrobníky pod kruchtou, z nichž jeden je datovaný do roku 1606. Další zajímavou zachovanou částí je nástropní freska umučení sv. Vavřince. Kostel sv. Vavřince v Třebeni je skutečně historickým pokladem.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Vav%C5%99ince_(T%C5%99ebe%C5%88)

Dojmy: Nádherný kostel, který je dominantou této vsi.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Vavřince v Třebeni
kostel sv. Vavřince v Třebeni
kostel sv. Vavřince v Třebeni
kostel sv. Vavřince v Třebeni
kostel sv. Vavřince v Třebeni
kostel sv. Vavřince v Třebeni
kostel sv. Vavřince v Třebeni
kostel sv. Vavřince v Třebeni
kostel sv. Vavřince v Třebeni
kostel sv. Vavřince v Třebeni
kostel sv. Vavřince v Třebeni
×