logo prehis.cz Cestování okres Cheb Třebeň hřbitov krucifix

Třebeň - kostel sv. Vavřince

Informace

Navštíveno: 27. 11. 2019

Historie: Kdy byl postaven původní gotický kostel sv. Vavřince, není známo. V literatuře se uvádí rozpětí od 13. století až do doby po roce 1462, kdy po zničení vsi českým vojskem byl ve vsi postaven nový kostel. Ve věži se dochovaly původní části, pocházející minimálně ze 14. století, mezi kterými je třeba křížová klenba, jádro kostela je možná ještě románské. Kostel byl přestavěn pozdně goticky v letech 1444 a 1495, nejspíš ve dvou etapách. Existuje řada odůvodněných předpokladů, že kostel byl využíván jako obranný a sloužil rovněž k úkrytu obyvatel vesnice. Topograf Sommer se oprávněně domníval, že trámky v oknech prvního a druhého patra věže nemohly sloužit jinak, než jako opěra pro ruční palné zbraně. K větší přestavbě v barokním stylu došlo v letech 1758–1782 podle plánů pro mě neznámého autora, kdy loď a věž získaly dnešní podobu. V této době také získal kostel své současné barokní zařízení. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva přestal kostel být udržován a postupně chátral. Zdejší farnost zanikla v roce 2005 sloučením s farností Františkovy Lázně. Pod františkolázeňskou farností je kostel veden jako filiální. V 90. letech 20. století byly opraveny vnější fasády, interiér však trpěl vlhkostí, došlo k poškození vnitřního barokního zařízení. Na jaře roku 2007 poškodil stavbu orkán Kyrill. Obec Třebeň, která se stala majitelem kostela, zahájila v roce 2012 rozsáhlé opravy. Nejprve byly opraveny poškozené části krovů a provedena výměna střešní krytiny, kterou zatékalo do podkroví. Při opravách podkroví byly nalezeny zbytky barokních sedlových vikýřů. Dochované části vikýřů byly opraveny, chybějící nahrazeny nově vyrobenými kopiemi. Dodnes se pak v tomto kostele kromě vnitřního zařízení dochovala také gotická socha Madony s Ježíškem stojící na měsíci, která byla přesunuta do městského muzea v Chebu, ale také náhrobníky pod kruchtou, z nichž jeden je datovaný do roku 1606. Další zajímavou zachovanou částí je pak nástropní freska umučení sv. Vavřince.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Vav%C5%99ince_(T%C5%99ebe%C5%88)

Dojmy: Nádherný kostel, který je dominantou této vsi.

Mapa

Fotografie

kostel sv. Vavřince v Třebeni
kostel sv. Vavřince v Třebeni
kostel sv. Vavřince v Třebeni
kostel sv. Vavřince v Třebeni
kostel sv. Vavřince v Třebeni
kostel sv. Vavřince v Třebeni
kostel sv. Vavřince v Třebeni
kostel sv. Vavřince v Třebeni
kostel sv. Vavřince v Třebeni
kostel sv. Vavřince v Třebeni
kostel sv. Vavřince v Třebeni
×