logo prehis.cz Cestování okres Cheb Třebeň dům čp. 9 fara

Třebeň - dům čp. 19

Informace

Navštíveno: 27. 11. 2019

Historie: V malebné obci Třebeň se nachází zemědělský dvůr, který je svým charakterem uzavřený. Jeho vznik se datuje do první poloviny 19. století, což je období, kdy se formovala mnohá stavební díla. Tento dvůr je výjimečný tím, že byl postaven v Chebském lidovém slohu, avšak bez typického hrázdění.

Celá usedlost je složena z několika stavebních prvků. Dominantou je patrové zděné stavení, které je kryté sedlovou střechou. Dále zde najdeme vjezdovou bránu, stáje, stodolu a kolnu. Původně zde byly i chlévy, ale z těch se do dnešních dnů dochovala pouze torza.

Přestože se usedlost během let měnila, stále si zachovala svůj původní ráz. Je tak živým dokladem zdejší zástavby v 19. století a představuje pěknou ukázku architektury tohoto období. Tento dvůr je tedy nejen součástí obce Třebeň, ale také významnou součástí její historie a kulturního dědictví.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-19286033

Dojmy: Zajímavá stavba, která se nachází za zdejším kostelem.

Mapa

Fotografie

dům čp. 19 v Třebeni
dům čp. 19 v Třebeni
dům čp. 19 v Třebeni
dům čp. 19 v Třebeni
dům čp. 19 v Třebeni
dům čp. 19 v Třebeni
dům čp. 19 v Třebeni
dům čp. 19 v Třebeni
×