logo prehis.cz Cestování okres Cheb Tři Sekery dům čp. 55 dům eč. 64

Tři Sekery - dům eč. 39

Informace

Navštíveno: 24. 2. 2020

Historie: V malebné obci Tři Sekery se nachází vesnická usedlost, která je svědkem času a změn. Tato usedlost byla postavena v průběhu 1. poloviny 19. století, což dokládá mapa katastru z let 1824 – 1843. Její výstavba však mohla proběhnout ještě dříve.

Usedlost je vystavěna v typickém Chebském lidovém slohu, který je charakteristický pro tuto oblast. Je to přízemní zděná stavba s roubeným věncem na přízemí, který je zakončen sedlovou střechou s hrázděnými štíty.

Avšak v průběhu 2. poloviny 20. století a v prvních dvaceti letech 21. století prošla tato stavba několika nevhodnými úpravami. Tyto změny sice narušily její původní ráz, ale přesto se zachovalo dostatek původního vzhledu, který nám připomíná její historický význam a hodnotu.

Tato usedlost tak stojí jako památka na minulost, ale zároveň jako připomínka toho, jak důležité je chránit a uchovávat naše kulturní dědictví pro budoucí generace.

Dojmy: Malebná stavba, o které jsem bohužel nenašel více informací.

Mapa

Fotografie

dům eč. 39 ve Třech Sekerách
dům eč. 39 ve Třech Sekerách
dům eč. 39 ve Třech Sekerách
×