logo prehis.cz Cestování okres Cheb Rankovice Sekerské Chalupy

Salajna

Informace

Navštíveno: 4. 3. 2020

Historie: Salajna, původně známá jako Kunrátov a v německém jazyce jako Konradsgrün, je malebná vesnice, která se nachází zhruba 3 km severozápadně od Dolního Žandova. Historie Salajny sahá až do roku 1299, kdy se poprvé objevuje v písemných záznamech. Tehdy byl jejím majitelem Konrád Paulsdorfer z Tennesbergu, který sídlil na hradě Chunradsgrün.

Konrád Paulsdorfer byl velkorysým mecenášem, který v roce 1305 přenechal místní fojtství komendě německých rytířů v Chebu a v roce 1308 věnoval klášteru ve Waldsassenu místní desátky. Po něm se vlastnictví vesnice měnilo a až do zrušení patrimoniální správy v roce 1848 byla v držení různých chebských měšťanských rodin, jako byli Junckerové nebo Richterové. Poté se vesnice stala majetkem města Cheb.

Po zrušení patrimoniální správy se Salajna stala součástí obce Jesenice, kam patřila až do roku 1880, kdy se stala samostatnou obcí. Po druhé světové válce byla Salajna, jakožto německy mluvící oblast Chebska, zasažena poválečnou výměnou obyvatel. Tento historický zlom vedl k tomu, že se v roce 1961 stala součástí obce Okrouhlá a v roce 1971 byla přičleněna k obci Dolní Žandov, kam patří dodnes.

V průběhu druhé poloviny 20. století prošla Salajna poměrně příznivým vývojem ve srovnání s většinou ostatních sídel na Chebsku. Salajna byla uznána jako cenný soubor lidové architektury v západních Čechách s potenciálem stát se památkovou rezervací. Vesnice byla ušetřena výraznější devastace a bezohledných modernizací. Novodobá výstavba byla omezena na menší skupinu rodinných domů u cesty k železniční zastávce a skupinu chat na jižním konci vesnice. Přesto však došlo v období socialismu ke zboření několika architektonicky hodnotných usedlostí.

Podle sčítání lidu z roku 2011 zde žije celkem 64 obyvatel, což svědčí o poklidném a klidném životě v této malebné vesnici. Salajna je skutečně fascinující místo, které odráží bohatou historii a kulturu západních Čech.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Salajna

Zdroj: http://www.dolnizandov.cz/informace-o-obci/blizke-okoli/

Dojmy: Malá vesnice, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 10 v Salajně
dům čp. 12 v Salajně
dům čp. 13 v Salajně
dům čp. 16 v Salajně
dům čp. 24 v Salajně
Haltýř v Salajně
kaple v Salajně
mlýn Gahmühle v Salajně