logo prehis.cz Cestování okres Cheb Salajna dům čp. 24 kaple

Salajna - haltýř

Informace

Navštíveno: 4. 3. 2020

Historie: Tento haltýř, což je místo na uskladnění potravin jako je mléko či maso, který je Peštou v roce 2005 uváděn jako krytí studánky, byl vystavěn v lidovém slohu někdy v průběhu 19. století. Zajímavostí je že tento haltýř je jedinou zachovanou památkou tohoto typu v Karlovarském kraji a díky tomu je poměrně unikátní. Bohužel po odsunu německého obyvatelstva přestal být udržována a postupně chátral. Nakonec se tak na počátku 21. století nacházel v dezolátním stavu. Naštěstí se dočkal v průběhu 1. dvacetiletí 21. století rekonstrukce. Haltýř byl postaven jako drobná stavba, která je postavená v kombinaci zděné a roubené konstrukce krytá sedlovou střechou.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/haltyr-15282730

Dojmy: Zajímavá unikátní stavba, která se nachází poblíž potoka.

Mapa

Fotografie

haltýř v Salajně
haltýř v Salajně
×