logo prehis.cz Cestování okres Cheb Salajna dům čp. 13 dům čp. 24

Salajna - dům čp. 16

Informace

Navštíveno: 4. 3. 2020

Historie: Tato vesnická usedlost byla vystavěna jako uzavřený zemědělský dvůr v typickém Chebském lidovém slohu někdy na přelomu 18. a 19. století. Dodnes se z této usedlosti zachovala hrázděná kolna, která je krytá sedlovou střechou a bohatě zdobeným hrázděným štítem. Dále se zachovala patrová stavba chléva, kde přízemí je pravděpodobně zděné, patro hrázděné a kryté sedlovou střechou a hrázděnými štíty. Poslední stavbou v tomto areálu je pak patrová zděná stavba obytného stavení. V této podobě se pak tento areál zachoval do současnosti.

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-20567264

Dojmy: Krásná vesnická lidová usedlost, o které jsem bohužel nenašel mnoho informací.

Mapa

Fotografie

dům čp. 16 v Salajně
dům čp. 16 v Salajně
dům čp. 16 v Salajně
dům čp. 16 v Salajně
×