logo prehis.cz Cestování okres Cheb Rájov Salajna

Rankovice

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: Rankovice, známá také pod německým názvem Rankowitz, je malebná vesnička vzdálená přibližně 3,5 km severně od města Teplá. Její historie sahá až do 12. století, kdy byla založena. Avšak první písemný záznam o Rankovicích pochází až z roku 1273, kdy papež Řehoř X. potvrdil, že vesnice patří premonstrátům z kláštera Teplá.

Toto spojení s klášterem a městem Teplá trvalo až do poloviny 19. století, kdy skončila patrimoniální správa. V té době měla vesnice 172 obyvatel a stala se samostatnou obcí. Největší počet obyvatel, celkem 205, zaznamenala Rankovice v roce 1880.

Po konci druhé světové války, kdy bylo německé obyvatelstvo odsunuto a vesnice byla dosídlena obyvateli z vnitrozemí, počet obyvatel klesl v roce 1950 na 84. Od té doby počet obyvatel dále klesal. V roce 1961 se Rankovice staly součástí města Teplá a tento stav trvá dodnes. Podle posledního sčítání lidu z roku 2011 zde žije 14 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rankovice

Dojmy: Maličká vesnička, kde je pár zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

pomník obětem 1. světové války v Rankovicích
tvrziště Rankovice v Rankovicích