logo prehis.cz Cestování okres Cheb Rankovice pomník obětem 1. světové války

Rankovice - Tvrziště Rankovice

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: V blízkosti vesnice Rankovice se nachází historické místo známé jako Rankovický Ringvald nebo Starší tvrz. Předpokládá se, že bylo založeno nějakým manem, nižším šlechticem, který byl podřízen Tepelskému klášteru. Tato teorie je podpořena první písemnou zmínkou o tomto místě z roku 1273, kdy už bylo v držení Tepelského kláštera.

Podle lidových pověstí se na tomto místě kdysi nacházela vesnice, ale dosud nebyly nalezeny žádné archeologické důkazy. Proto se předpokládá, že tvrziště zaniklo v 15. století. Důvodem, proč se vypráví o vesnici, je pravděpodobně velikost samotného ringvalu, který má průměr asi 80 metrů, zatímco ostrov uvnitř má průměr 37 metrů. Tvrziště je obklopeno 2,5 až 4 metry hlubokým vodním příkopem, který má stále zachovaný vodní přítok.

Asi 100 metrů severně od tvrziště se nachází menší vyvýšenina, která by mohla být opevněnou tvrzí, ale to jsou jen spekulace. Po zániku tvrziště byla jeho plocha využívána jako pastvina a pole. Ve vesnici Rankovice pak byla postavena nová, mladší tvrz, která také zanikla. Na začátku 20. století byla rozebrána a dnes z ní zůstal jen relikt.

Zdroj: Naučná tabule

Zdroj: https://www.hrady.cz/tvrz-rankovice-cheb/

Dojmy: Velmi zajímavé tvrziště, kam jsem nešel blíže, kvůli pastvinám s dobytkem.

Mapa

Fotografie

Tvrziště Rankovice v Rankovicích
Tvrziště Rankovice v Rankovicích
Tvrziště Rankovice v Rankovicích
Tvrziště Rankovice v Rankovicích
Tvrziště Rankovice v Rankovicích
Tvrziště Rankovice v Rankovicích
Tvrziště Rankovice v Rankovicích
Tvrziště Rankovice v Rankovicích
Tvrziště Rankovice v Rankovicích
Tvrziště Rankovice v Rankovicích
×