logo prehis.cz Cestování okres Cheb Salajna dům čp. 10 dům čp. 13

Salajna - dům čp. 12

Informace

Navštíveno: 4. 3. 2020

Historie: V malebné vesničce Salajna se nachází zemědělská usedlost, která je skvělým příkladem Chebského lidového stylu. Tato usedlost, postavená jako uzavřený zemědělský dvůr, byla vystavěna na přelomu 18. a 19. století. Poslední známou rodinou, která tuto usedlost vlastnila, byla rodina Waidhasů, která byla v roce 1945 odsunuta.

Po odsunu rodiny Waidhasů usedlost přešla do rukou dosídlenců. Ti však v 50. letech 20. století odešli a usedlost přešla do správy zemědělského družstva. V tomto období usedlost velmi chátrala, což vedlo k tomu, že v 80. a 90. letech 20. století byla zbořena kolna a stodola.

Na počátku 21. století se usedlost nacházela v dezolátním stavu. Naštěstí v roce 2004 usedlost zakoupili noví majitelé ve veřejné dražbě a provedli celkovou rekonstrukci. Díky tomu se usedlost dočkala záchrany.

Dnes se usedlost skládá pravděpodobně ze zděné maštale, bedněné kolny s sedlovou střechou a bohatě zdobeným hrázděným štítem a obytným stavením. Obytné stavení je nejkrásnější stavbou celého areálu. Je to patrová stavba, jejíž přízemí je z části zděné a z části roubené. Na přízemí navazuje roubený věnec, na který navazuje hrázděné patro, sedlová střecha a velmi bohatě zdobený hrázděný štít. Tato usedlost je skvělým příkladem toho, jak se dá zachovat historický charakter budovy a zároveň ji přizpůsobit moderním potřebám.

Zdroj: http://www.salajna.cz/cs/historie-vs-soucasnost/

Zdroj: https://pamatkovykatalog.cz/venkovska-usedlost-20234336

Dojmy: Nádherná vesnická zemědělská usedlost.

Mapa

Fotografie

dům čp. 12 v Salajně
dům čp. 12 v Salajně
dům čp. 12 v Salajně
dům čp. 12 v Salajně
dům čp. 12 v Salajně
dům čp. 12 v Salajně
dům čp. 12 v Salajně
dům čp. 12 v Salajně
dům čp. 12 v Salajně
dům čp. 12 v Salajně
dům čp. 12 v Salajně
dům čp. 12 v Salajně
dům čp. 12 v Salajně
×