logo prehis.cz Cestování okres Cheb Poustka u Dolního Žandova Povodí

Poutnov

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: Poutnov, známý také jako Pauten v němčině, je malebná vesnice, která se nachází přibližně 4,5 km severozápadně od Teplé. Tato vesnice má bohatou historii, která sahá až do roku 1214, kdy byla poprvé písemně zmíněna jako majetek kláštera v Teplé. Později se stala součástí bečovského panství pánů z Rýzmburka.

V letech 1399 a 1408 je zmiňován poutnovský man Ondřej z Poutnova, což naznačuje, že zde pravděpodobně stála tvrz jako panské sídlo, i když písemné důkazy o ní existují až od roku 1456. V roce 1412 získal Poutnov Petr Kovář z Poutnova a kolem roku 1437 patřil statek Ondřeji a Mikulášovi z Poutnova. Roku 1456 je jako majitel uváděn Dyez Hofer, zakladatel rodu Hoferů z Lobenštejna. Panství po něm zdědil Hans Hofer připomínaný v roce 1467, ale Kateřina, vdova po Dyezu Hoferovi, na tvrzi žila ještě v roce 1477.

V roce 1469 král Jiří z Poděbrad zastavil Poutnov za 200 rýnských zlatých Kunšovi Pelarovi. Na počátku šestnáctého století panství ze zástavy vyplatil tepelský klášter, ale král Ferdinand I. ho v roce 1535 zastavil Kašparu Pluhovi z Rabštejna a jeho strýci Hanušovi. Menší část vsi v té době patřila Volfu Pinticovi z Pintic, který vedl s Kašparem Pluhem spory o hranice panství. V roce 1544 vesnici koupil Jindřich z Plavna.

Další zpráva o vesnici pochází z roku 1578, kdy ji koupil tepelský hejtman Filip ze Schirndingu. Část vesnice poté patřila v letech 1592–1597 tepelskému klášteru, zatímco zbytek získal Jan Kfelíř ze Zakšova uváděný zde v roce 1589 a 1603. Klášterní část vesnice na počátku sedmnáctého století vlastnil Daniel Ričl z Brandenbachu a od roku 1616 plzeňský měšťan Václav Brand z Brandfenfelsu a jeho příbuzní. Část, která patřila Kfelířům, v roce 1603 získal Jan Friedrich Lochman z Paliče, ale za účast na stavovském povstání v letech 1618–1620 mu byl statek zkonfiskován.

Zabavený majetek v roce 1627 koupil Valentin Schindl z Hirschfeldu, který rozdělené panství spojil do jednoho celku. Jeho potomkům patřilo až do čtyřicátých let osmnáctého století, kdy je získal loketský hejtman Jan Ott z Ottilienfeldu. Po něm se mezi majiteli do zrušení poddanství vystřídali chebský měšťan Johann Weiss, Karel z Ottilienfeldu, Jan Knoll, Egid Sölch a Albrecht Dejm ze Stříteže.

V Poutnově byl malý pivovar, který v roce 1880 vyprodukoval 330 hektolitrů piva. Ve východní části Poutnova lze nalézt budovy, které byly dříve využívány jako škola, mateřská škola a obchod, ale nyní byly přestavěny k obytným účelům.

Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Poutnov stal samostatnou obcí až do roku 1975, kdy se stal součástí města Teplá. Dle sčítání z roku 2011 zde žije celkem 133 obyvatel. Poutnov je tedy skvělým příkladem vesnice, která si udržela svůj historický charakter a zároveň se přizpůsobila moderní době.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Poutnov

Dojmy: Větší vesnice, ve které se nachází řada zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

pomník obětem 1. světové války v Poutnově
socha sv. Anny Samotřetí v Poutnově
socha sv. Jana Nepomuckého v Poutnově
zámek Poutnov v Poutnově
židovský hřbitov v Poutnově