logo prehis.cz Cestování okres Cheb Poutnov zámek Poutnov

Poutnov - židovský hřbitov

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: Poutnov, malá vesnice s bohatou historií, je známá svým židovským osídlením, které sahá až do 17. století. Tato komunita postavila hrázděnou synagogu, která byla středem jejich náboženského života. V roce 1793 zde žilo devět rodin, celkem 53 lidí.

Hřbitov, jehož přesné datum založení zůstává neznámé, byl určitě založen nejpozději v první polovině 19. století. S rozlohou pouhých 324 m2 (18 x 18 m) je tento hřbitov jedním z nejmenších v České republice.

Po roce 1867, kdy byla udělena židovská práva, začala vesnice ztrácet své židovské obyvatelstvo. V roce 1900 zde žilo pouze 8 židovských obyvatel. S poklesem populace zanikla i židovská obec a v roce 1915 byla stržena původní barokní synagoga.

Poslední pohřeb na hřbitově se konal v roce 1931. Během druhé světové války byl hřbitov opuštěn a pravděpodobně poškozen. Toto období devastace pokračovalo až do druhé poloviny 20. století.

V roce 2007 se skupina německých dobrovolníků pod vedením Dr. Dietricha Erdmana rozhodla hřbitov zrekonstruovat. Během rekonstrukce, která trvala do roku 2008, byl hřbitov vyčištěn a náhrobky byly opraveny a postaveny zpět na své místo.

Podle památkového katalogu je nejstarší dochovaný náhrobek datován do 30. let 19. století a nejmladší do roku 1931.

Zdroj: Naučná tabule

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/zidovsky-hrbitov-21468488

Dojmy: Malý židovský hřbitov, který je ukrytý v místních polích.

Mapa

Fotografie

židovský hřbitov v Poutnově
židovský hřbitov v Poutnově
židovský hřbitov v Poutnově
židovský hřbitov v Poutnově
židovský hřbitov v Poutnově
židovský hřbitov v Poutnově
židovský hřbitov v Poutnově
židovský hřbitov v Poutnově
židovský hřbitov v Poutnově
židovský hřbitov v Poutnově
židovský hřbitov v Poutnově
židovský hřbitov v Poutnově
židovský hřbitov v Poutnově
židovský hřbitov v Poutnově
židovský hřbitov v Poutnově
židovský hřbitov v Poutnově
židovský hřbitov v Poutnově
židovský hřbitov v Poutnově
×