logo prehis.cz Cestování okres Cheb Poustka Poutnov

Poustka u Dolního Žandova

Informace

Navštíveno: 4. 3. 2020

Historie: Poustka, osada obklopená tajemstvím, jejíž přesné datum založení zůstává neznámé. Je však známo, že na tomto místě kdysi stálo středověké osídlení s názvem Hermannsgrün. První zmínka o této osadě se datuje již do roku 1392. Vesnice Hermannsgrün se postupně transformovala a dala vzniknout dnešnímu osídlení Poustka.

V polovině 19. století došlo k zrušení patrimoniální správy a Poustka se stala součástí vsi Dolní Žandov. Osud Poustky byl od té doby úzce spjat s osudem Dolního Žandova. V roce 1930 zde stálo šest domů, ve kterých žilo celkem 34 obyvatel.

Avšak po odsunu německého obyvatelstva došlo k drastické změně. Většina budov byla zbořena, což vedlo k destrukci osady. Z Poustky se tak stala v podstatě chatařská oblast. Přestože se tvář osady změnila, její historie a duch minulosti zůstávají zachovány.

Zdroj: https://klubpratel.estranky.cz/clanky/zajimavosti/historie-dolniho-zandova-a-okoli.html

Dojmy: Maličká osada, kde se nachází jeden pomník.

Mapa

Památky a zajímavosti

pomník obětem 1. světové války v Poustce u Dolního Žandova