logo prehis.cz Cestování okres Cheb Potočiště Poustka u Dolního Žandova

Poustka

Informace

Městský erb:

Poustka_CoA

Navštíveno: 11. 2. 2020

Historie: Poustka, známá také jako Oed v němčině, je malebná vesnice, která se rozkládá asi 4 km severozápadně od lázeňského města Františkovy Lázně. Historie Poustky sahá až do roku 1289, kdy zeman Arnold daroval polovinu zdejšího dvora Valdsaskému klášteru a druhou polovinu Jindřichu z Libštejna.

V Poustce byla postavena tvrz, jejíž přesné datum výstavby není známo, ale je zmiňována v roce 1322 mezi opevněnými sídlišti Chebu, které získal Jan Lucemburský. V roce 1496 zde na tvrzi sídlil Kunz Ditrich z Oedu. Dalšími významnými majiteli byli Jan Neubauer a Richard Nebel, kteří v roce 1496 vlastnili třetinu zdejšího statku.

V roce 1526 se majiteli Poustky stali Viršperkové, kteří připojili vesnici ke svému dvorečku. Tento dvoreček byl v roce 1712 připojen k majetku města Cheb. Někdy v této době zdejší tvrz přestala sloužit a postupně zanikla. Ještě v 70. letech 19. století byly z této tvrze zmiňovány zbytky zdí, příkop a zahrada, ale dnes už z ní nezůstalo nic.

Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Poustka stala součástí obce Horní Lomany, kam spadala až do roku 1930. Tehdy se stala samostatnou obcí. V roce 1976 se Poustka stala součástí města Františkovy Lázně, ale v roce 1992 se opět osamostatnila a svou samostatnost si udržela až do dnešních dnů. Podle sčítání lidu z roku 2020 zde žije celkem 166 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Poustka_(okres_Cheb)

Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezku - dr. Miloslav Bělohlávek

Dojmy: Menší obec, kde je pár zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 3 v Poustce
krucifix v Poustce