logo prehis.cz Cestování okres Cheb Popovice Poustka

Potočiště

Informace

Navštíveno: 27. 3. 2019

Historie: Představte si malou vesnici Potočiště, která se nachází zhruba 3,5 km na západ od Odravy. Tato vesnice, známá do roku 1948 jako Dürnbach, má bohatou historii, která sahá až do roku 1312. V tomto roce byla Potočiště součástí majetku tvrziště v dnes již zaniklé obci Vokov.

Během 14. a 16. století prošla vesnice mnoha změnami vlastnictví. V roce 1429 byla dokonce vesnice vypálena husity. Ale to nebyl konec její historie. V roce 1666 se vesnice stala majetkem města Cheb, které ji vlastnilo až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století.

Poté se Potočiště stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do roku 1976. V tomto roce se stala součástí města Cheb, kde setrvala až do roku 1990. Od tohoto roku je Potočiště součástí obce Odrava, kam spadá dodnes.

Podle sčítání lidu z roku 2011 zde žije celkem 47 obyvatel. A tak, i přes všechny změny a výzvy, kterými vesnice prošla, zůstává Potočiště živou a prosperující komunitou.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Poto%C4%8Di%C5%A1t%C4%9B

Zdroj: https://www.obec-odrava.cz/informace-o-obci/historie/

Dojmy: Maličká vesnička, kde se nachází jeden společný hrob.

Mapa

Památky a zajímavosti

pomník obětem 2. světové války v Potočišti