logo prehis.cz Cestování okres Cheb Pomezí nad Ohří Potočiště

Popovice

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: Popovice, známá také jako Pfaffengrün v němčině, je malebná vesnice, která se nachází zhruba 6 km severozápadně od města Teplá. Tato vesnice má bohatou historii, která sahá až do roku 1273, kdy papež Řehoř X. potvrdil, že vesnice patří premonstrátům z kláštera Teplá. Od té doby byla vesnice úzce spojena s klášterem a později s městem Teplá, a to až do zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století.

Během třicetileté války byla vesnice značně poškozena, ale po válce byla obnovena a znovu osídlena. Po zrušení patrimoniální správy se Popovice stala samostatnou obcí. Po druhé světové válce a odsunu německého obyvatelstva byla vesnice částečně vysídlena a postižena demolicemi. Přesto se zástavba vesnice nebyla tak výrazně postižena jako ve většině okolních vesnic.

Díky tomu si Popovice zachovala většinu své původní struktury a je považována za jednu z nejlépe zachovaných vesnic v širší oblasti Tepelska. V roce 1995 byla dokonce vyhlášena vesnickou památkovou zónou. Nicméně, v důsledku odsunu a vylidnění se Popovice v roce 1961 stala součástí obce Poutnov a v roce 1975 byla připojena k obci Teplá, kde zůstává dodnes. Podle sčítání lidu z roku 2011 zde žije celkem 22 obyvatel.

Zdroj: Naučná tabule

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Popovice_(Tepl%C3%A1)

Dojmy: Maličká vesnička, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 1 v Popovicích
dům čp. 3 v Popovicích
dům čp. 25 v Popovicích
dům eč. 3 v Popovicích
kaple v Popovicích