logo prehis.cz Cestování okres Cheb Poutnov pomník obětem 1. světové války socha sv. Jana Nepomuckého

Poutnov - socha sv. Anny Samotřetí

Informace

Navštíveno: 23. 6. 2019

Historie: Ve vesnici Poutnov se tyčí nádherná socha sv. Anny Samotřetí, která je výsledkem práce neznámého umělce z období pozdního lidového baroka. Tento umělecký skvost byl financován Johannem von Ottililienfeldem a jeho manželkou Annou Josefou v roce 1764. Socha byla umístěna u brány, která kdysi vedla do panského dvora se zámkem. Po druhé světové válce, kdy došlo k odsunu německých obyvatel, socha postupně upadala do zapomnění a začala se rozpadat. Avšak v roce 2017 došlo k jejímu restaurování, které provedl restaurátor Petr Lacina, a socha tak znovu získala svůj původní lesk.

Zdroj: https://www.pamatkovykatalog.cz/socha-sv-anny-samotreti-20565334

Dojmy: Krásná barokní socha, která je poněkud ukryta.

Mapa

Fotografie

socha sv. Anny Samotřetí v Poutnově
socha sv. Anny Samotřetí v Poutnově
socha sv. Anny Samotřetí v Poutnově
×