logo prehis.cz Cestování okres Cheb Dolní Paseky Doubrava

Dolní Žandov

Informace

Městský erb:

Znak_Dolni_Zandov

Navštíveno: 4. 3. 2020

Historie: Dolní Žandov, německy známý jako Untersandau, je malebná obec nacházející se asi 14 km jihovýchodně od města Cheb. Ačkoliv přesné datum založení této vesnice není známo, je jisté, že se jedná o nejstarší českou obrannou vesnici v této oblasti. První písemná zmínka o Dolním Žandovu pochází z roku 1197, kdy vévoda Jindřich Břetislav daroval tuto ves Tepelskému klášteru.

Mezi lety 1261 a 1278 byla tato ves povýšena na městečko. Bohužel, v roce 1347 bylo městečko vypleněno a vypáleno během války mezi císařem Karlem IV. a Ludvíkem Bavorem. V roce 1370 udělil Karel IV. toto městečko v léno Borešovi z Oseka, který si na panovníkovi v roce 1374 vyžádal založení nového městečka. K tomuto kroku ale nedošlo, a tak se postupně obnovilo městečko Dolní Žandov.

V roce 1464 získalo město právo vařit a čepovat pivo a na konci 18. století získalo právo na výroční a dobytčí trhy. Dolní Žandov je také známý výrobou papírových dóz a tabatěrek, která započala v roce 1799 brusičem Janem Geigerem. Tyto dózy se pak vyráběly až do 1. světové války.

Po zrušení patrimoniální správy v polovině 19. století se Dolní Žandov stal samostatnou obcí. Po odsunu německého obyvatelstva na konci 2. světové války došlo k velké devastaci městečka, kdy byla zničena většina původní historické zástavby. Dle sčítání z roku 2020 zde žilo celkem 1235 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_%C5%BDandov

Zdroj: http://www.dolnizandov.cz/informace-o-obci/historie/

Dojmy: Velká obec, kde je řada zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 2 v Dolním Žandově
dům čp. 9 v Dolním Žandově
dům čp. 74 v Dolním Žandově
dům čp. 190 v Dolním Žandově
dům čp. 198 v Dolním Žandově
dům čp. 230 v Dolním Žandově
dům čp. 245 v Dolním Žandově
kaple sv. Kříže  v Dolním Žandově
kašna v Dolním Žandově
kostel sv. Michaela  v Dolním Žandově
Manský dvůr  v Dolním Žandově
Milník v Dolním Žandově
pomník obětem 1. a 2. světové války v Dolním Žandově
pomník obětem 2. světové války v Dolním Žandově
smírčí kříž 0604 v Dolním Žandově
smírčí kříž 0965 v Dolním Žandově
socha sv. Antonína Paduánského v Dolním Žandově
socha sv. Jana Nepomuckého v Dolním Žandově
tvrz Dolní Žandov  v Dolním Žandově