logo prehis.cz Cestování okres Cheb Dolní Žandov Doubrava u Aše

Doubrava

Informace

Navštíveno: 10. 3. 2020

Historie: Doubrava, známá také jako Taubrath v němčině, je malebná vesnice ležící asi 9 kilometrů jihovýchodně od Chebu. Její historie sahá až do roku 1313, kdy byla poprvé písemně zmíněna. Její slovanský název svědčí o ještě starší minulosti.

Historické záznamy o Doubravě jsou však vzácné. Po třicetileté válce chybí informace o jejím stavu, protože Chebsko nebylo až do roku 1725 řádnou součástí Českého království a nebyla pro něj vydána berní rula. Vesnice patřila městu Cheb pravděpodobně po celou dobu své historie až do zániku patrimoniální správy.

Až do roku 1788 byla Doubrava součástí hornofalcké farnosti Neualbenreuth. Po zrušení patrimoniální správy se stala součástí obce Mýtina, kam patřila až do roku 1961. Poté se stala součástí obce Lipová, kam spadá dodnes. Podle sčítání lidu z roku 2011 zde žije celkem 48 obyvatel. Doubrava je tedy malá, ale historicky bohatá vesnice s dlouhou a zajímavou historií.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Doubrava_(Lipov%C3%A1)

Dojmy: Malá vesnička, nacházející se jižně od Lipové, kde je několik zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

boží muka v Doubravě
Doubravský dub v Doubravě
dům čp. 1 v Doubravě
dům čp. 3 v Doubravě
dům čp. 8 v Doubravě
dům čp. 11 v Doubravě
dům čp. 12 v Doubravě
dům čp. 13 v Doubravě
dům čp. 15 v Doubravě
dům čp. 16 v Doubravě