logo prehis.cz Cestování okres Cheb Doubrava Drmoul

Doubrava

Informace

Navštíveno: 26. 4. 2020

Historie: Doubrava, známá do roku 1947 jako Grün, je malebná vesnice ležící asi 6 km severovýchodně od Aše. Její historie sahá až do roku 1392, kdy byla poprvé zmiňována jako majetek Konráda z Neubergu. Na přelomu 14. a 15. století se stala majetkem rodu Zedtwitzů, kteří ji vlastnili po dalších 500 let, až do roku 1945.

V 19. století se Doubrava stala oblíbeným cílem turistů, což dokládá existence pěti restaurací. Po 2. světové válce a odsunu německého obyvatelstva však počet obyvatel vesnice citelně klesl. Nejvyššího počtu obyvatel dosáhla Doubrava v roce 1930, kdy zde ve 128 domech žilo přes osm set obyvatel.

V této době se Doubrava stala samostatnou obcí a svou samostatnost si udržela až do roku 1961. Poté se stala součástí obce Kopaniny a v roce 1976 byla připojena k městu Aš, kam spadá dodnes. Dle posledního sčítání lidu z roku 2011 zde žije celkem 119 obyvatel.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Doubrava_(A%C5%A1)

Dojmy: Maličká vesnička, nacházející se severovýchodně od Aše, kde je mnoho zajímavostí.

Mapa

Památky a zajímavosti

dům čp. 29 v Doubravě
dům eč. 2 v Doubravě
dům eč. 3 v Doubravě
hřbitov v Doubravě
pramen  v Doubravě
papírna v Doubravě
továrna Geipel & Sohn
zámek Doubrava v Doubravě